Inapoi

Politica de confidentialitate

ILEAD INTERACTIVE SRL-D, in calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.pixellab.ro respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplicat prezenta Politica de confidentialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de utilizare si Politicii de confidentialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre parti.

ILEAD INTERACTIVE SRL-D isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului www.pixellab.ro, precum si Politica de confidentialitate si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila. Datorita acestui fapt, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.

Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru website-ul din domeniul www.pixellab.ro si pentru care ILEAD INTERACTIVE SRL-D. are calitatea de autor/proprietar/administrator.

In cadrul prezentului document cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul masculin includ femininul si cuvintele care denota genul feminin includ masculinul.

Documentul prezent va aduce la cunostinta care sunt datele cu caracter personal si momentul in care www.pixellab.ro le colecteaza, care este scopul pentru care este nevoie de acestea, cum sunt aceste date pastrate in siguranta, dar si care sunt drepturile de care beneficiati in acest sens. Ne angajam sa modificam periodic aceasta sectiune in vederea imbunatatirii ei continue.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prevederile mentionate cu privire la datele cu caracter personal se aplica tuturor informatiilor furnizate de dumneavoastra catre ILEAD INTERACTIVE SRL-D in mod direct sau prin intermediul website-ului www.pixellab.ro, in momentul completarii formularului de inscriere la unul dintre cursurile noastre, in  cazul in care exista o relatie contractuala sau in vederea crearii uneia.

Mentionam faptul ca prin intermediul furnizarii de date cu caracter personal de catre dumneavoastra in momentul completarii formularului de inscriere la cursurile noastre, a sectiunii de abonare la Newsletter sau a formularului de contact, sunteti informat cu privire la termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal ce urmeaza sa fie procesate de catre www.pixellab.ro in termenii prezentei notificari.

Datele cu caracter personal pe care ILEAD INTERACTIVE SRL-D prin intermediul website-ului www.pixellab.ro le prelucreaza sunt strict cele pe care dumneavoastra le furnizati in cadrul comunicarii cu Societatea noastra  (inclusiv prin contactarea pe website-ul Societatii, telefonica, sau prin intermediul unor retele de socializare cum ar fi Facebook sau Instagram). Atunci cand legea impune, datele dumneavoastra pot fi verificate la oricare institutie  sau autoritate publica, dar numai cu acordul dumneavoastra.

1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Acest website („site-ul”) este administrat de către ILEAD INTERACTIVE S.R.L.-D, cu sediul social in Bulevardul Carol I, nr 62, Camera 3, etaj 7, ap 25, Sector 2, Bucuresti înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11409/2017, cod unic de înregistrare 37904119 („Pixellab Training Centre”). Operatorul datelor cu caracter personal este ILEAD INTERACTIVE SRL-D prin brand-ul “Pixellab Training Centre”, cu punctul de lucru la adresa:  Strada Matei Voievod, Numarul 116, Etaj 1, Sector 3, Bucuresti;

In continuare ILEAD INTERACTIVE SRL-D va fi numit „Pixellab Training Centre”.

 

2. Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitari referitoare la date cu caracter personal

In cazul operatorului de date cu caracter personal, „Pixellab Training Centre”, orice solicitare pe care o aveti, se realizeaza la sediul de la adresa Strada Matei Voievod, Numarul 116, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 0745 142 758 / 0752 358 902 sau adresa de e-mail dataprotection@pixellab.ro

Daca exista intrebari, sugestii sau sesizari ori doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal (vizualizarea, modificarea sau stergerea acestora), va rugam sa ne contactati la datele de contact mentionate mai sus.

Solicitarile dumneavoastra vor fi rezolvate de catre catre „Pixellab Training Centre” in cel mai scurt timp si in mod gratuit.

 

3. Tipul datelor cu caracter personal prelucrate de catre „Pixellab Training Centre”:

In cadrul activitatii pe care o desfasoara „Pixellab Training Centre” colecteaza date cu caracter personal precum:

 • Date de identificare (nume, prenume, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, seria şi numărul actului de identitate, domiciliul, numărul de telefon, Email-ulul
 • Informatii despre stare civila
 • Imaginea (continuta in actele de identitate sau suprinsa de camerele de supraveghere video instalate in incinta sediului
 • Semnatura

Iar in vederea sustinerii examenului de absolvire a cursurilor:

 • Copie de pe actul de identitate
 • Copie de pe certificatul de nastere
 • Copie de pe certificatul de casatorie
 • Copie de pe diploma de studii

 

4. Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii

4.1 Scopurile prelucrarii

In calitate de potential client, cursant, beneficiar real al cursurilor de formare profesionala, imputernicit sau reprezentant legal/conventional (desemnat in scris sau prin alt mod), „Pixellab Training Centre” va colecteaza, utilizeaza si divulga datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

4.1.1 In vederea procesarii cererii pentru inscrierea si inceperea cursurilor „Pixellab Training Centre”;

4.1.2 In legatura cu orice actiune sau procedura ce vizeaza intocmirea contractului, eliberarea facturilor, sustinerea examenului de absolvire, eliberarea diplomei de catre A.N.C. comunicarea in vederea furnizarii de informatii de orice natura care privesc buna desfasurare a activitatii la cursuri;

4.1.3 Indeplinirea obligatiilor legale privind transmiterea de date catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum si catre alte autoritati si/sau institutii, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile serviciilor de pregatire si formare profesionala;

4.1.4 Pentru colectarea oricaror creante datorate catre „Pixellab Training Centre” rezultate in urma prestarii unor servicii (cursuri);
4.1.5 Pregatirea de rapoarte si register in vederea efectuarii unui audit intern;

4.1.6 In cadrul unei gestiuni contabile in vederea intocmirii unor facturi sau a unor bilanturi;

4.1.7 In scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legata de marketing), pentru evaluarea nevoilor dumneavoastra si furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra, pentru crearea de servicii cu un grad cat mai inalt de satisfactie, respectiv gestionarea clientilor si a evaluarii cresterii gradului lor de satisfactie, pentru transmiterea de comunicari legate de evenimentele organizate de catre Societate, noi servicii ale Societatii, stiri, activitati ale Societatii, in vederea introducerii si oferirii de servicii noi, intelegerii cat mai bune a comportamentului clientilor, a preferintelor si tendintelor pietei si a revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor noastre.

4.2 Temeiul legal al prelucrarii 

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate de catre „Pixellab Training Centre”, dupa caz, pe baza:

4.2.1 Necesitatii intocmirii unui contract in momentul inceperii unui curs, in situatia in care se intocmesc anexe la contract, pentru a formula oferte sau pentru orice alt demers realizat la solicitarea dumneavoastra in baza punctelor 4.1.1 si 4.1.2

4.2.2 Necesitatii indeplinirii obligatiilor legale cu privire la transmiterea de date catre A.N.C. in vederea eliberarii diplomei de formare profesionala in baza punctului 4.1.3

4.2.3 Acordului explicit cu privire la pastrarea unei relatii de comunicare cu dumneavoastra in baza punctului 4.1.7

4.2.4 Necesitatii respectarii legislatiei in vigoare si realizand sarcini in baza punctelor 4.1.4, 4.1.5

 

5. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

5.1 Datele cu caracter personal pe care „Pixellab Training Centre” le colecteaza nu vor fi divulgate catre alte persoane sau institutii, altele decat cele imputernicite, membrii sau institutii partenere ale caror sarcini necesita informatiile respective. De asemenea, „Pixellab Training Centre” va respecta legislatia in vigoare si va furniza informatii cu caracter personal daca situatia o impune catre alte institutii publice decat cele mantionate anterior.

5.2 In cadrul operatiunilor de prelucrare, pentru scopurile mentionate mai sus (dupa caz), vom divulga date personale catre anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel incat, spre exemplu, respectivii destinatari sa ne poata furniza servicii necesare prestarii serviciilor contractate de dumneavoastra sau conexe operatiunilor de prelucrare ori sa ne indeplinim obligatii legale sau contractuale in scopurile mentionate mai sus, dupa caz, dupa cum urmeaza:

 • Catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C.);
 • Catre persoanele imputernicite si desemnate sa se ocupe cu intocmirea contractelor, eliberarea de facturi si a altor solicitari venite din partea dumneavoastra;
 • Consilieri profesionisti precum experti, contabili, auditori sau avocati;
 • Catre oricare alte persoane pentru care am fost imputerniciti de catre dumneavoastra sa le furnizam.

 

6. Transferul catre terte tari si masuri de siguranta

In functie de locul in care se afla serverele de stocare „Pixellab Training Centre”, exista posibilitatea ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa poata fi transmise si in alte spatii ale Uniunii Europene.

In acest sens „Pixellab Training Centre” foloseste tehnologii si servere atent securizate pentru a asigura protectia datelor dumneavoastra.

De asemenea, este posibil ca in cazul in care legea impune expres sau in cazul in care este necesar pentru indeplinirea de catre Societate a contractului, respectiv a obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, anumite date personale sa fie transferate catre Statele Unite ale Americii (spre exemplu, in cazul in care in vederea notificarii cursantilor cu privire la data, ora si locul desfasurarii cursului pentru care acestia au solicitat si contractat in prealabil serviciile noastre, este necesara introducerea adreselor de e-mail ale cursantilor inscrisi la cursul respectiv in aplicatia oferita de MailChimp). In acest sens, va recomandam sa accesati si urmatoarea adresa: https://mailchimp.com/legal/privacy/ , pentru a lua cunostinta de conditiile de prelucrare a datelor de catre acest furnizor special al Societatii.

In situatia in care, cu titlu exceptional, suplimentar fata de cele prevazute mai sus, in vederea executarii unui contract si/sau a unor obligatii asumate fata de terti, Societatea efectueaza din proprie initiativa sau la initiativa unui tert, un transfer de date cu caracter personal ce va afecteaza sau priveste, intr-un stat tert, vor fi implementate masuri de protectie determinate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

 

7. Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare

7.1 Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale asumate fata de dumneavoastra, mai precis pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale de pastrare a informatiilor aplicabile in domeniul formarii profesionale, al legislatiei aplicabile educatiei si formarii profesionale si al standardelor ocupationale existente, precum si al altor legi, reglementari si/sau prevederi specifice normelor aplicabile pentru asigurarea calitatii educatiei si in general, in acest sector. Dupa prelucrarea/procesarea cererii, Societatea este indreptatita sa prelucreze in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada aferenta termenului de prescriptie a eventualelor drepturi sau obligatii, conform normelor procedurale impuse de legislatia romana civila si/sau penala.

7.2 Societatea va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Prin urmare, societatea va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative, etc.)

7.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luam in calcul durata contractuala, pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare. Astfel, Societatea va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de:

 • minim 5 ani de la data incetarii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse in contractul de formare profesionala, anexele acestuia si documentele aferente incheierii, executarii si incetarii acestuia (cererea de inscriere la curs, catalogul de notare pe parcursul programului de formare, cererea de inscriere la examen, lucrarile scrise, procesul verbal de protectia muncii, alte cereri, declaratii, formulare, corespondenta, situatia platilor), aceasta fiind perioada de pastrare a acestui tip de documente conform reglementarilor aplicabile;
 • pe perioada de existenta a Societatii, pentru datele cu caracter personal cuprinse in Registrul Matricol General pe care Societatea are obligatia de a-l tine conform prevederilor legale aplicabile, Registrul de evidenta a certificatelor de absolvire, Registrul de evidenta a certificatelor de calificare, procesul-verbal de sustinere a examenului, catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, tabelul nominal de predare a lucrarilor scrise, unde este cazul, foaia de notare la proba teoretica si proba practica, anexa cu privire la persoanele care nu s-au prezentat la examen sau au abandonat examenul, certificatul de absolvire/calificare si alte documente reglementate de metodologiile Autoritatii Nationale pentru Calificari in conformitate cu cerintele legale din reglementarile din domeniul educatiei si al formarii profesionale, si/sau reglementarilor aplicabile pastrarii acestui tip de documente; 

7.4 In situatia in care sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie folosite in scopuri de marketing direct, va informam ca perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 2 ani. Prelucrarea va inceta imediat ce va exercitati dreptul de opozitie sau va retrageti consimtamantul (dat fiind ca aceste prelucrari se intemeiaza exclusiv pe consimtamantul dumneavoastra). Vom desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat sunt efectiv necesare. 

 

8. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal

Conform legislatiei in vigoare, aveti urmatoarele drepturi in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de acces

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

a) scopurile prelucrarii;

b) categoriile de date vizate;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

e) dreptul de a solicita Societatii rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;

f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

g) in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora;

h) existenta (daca este cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Societatea furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate Societatea poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine de la Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 

Dreptul la stergerea datelor

Conform legislatie in vigoare aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal care va privesc in urmatoarele situatii:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;

d) va exercitati, in orice moment dreptul la opozitie, cu privire la prelucrarea in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv;

e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

f) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii;

Daca prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restrictionata conform celor mentionate anterior, pot fi prelucrate (cu exceptia stocarii) numai cu consimtamantul dumneavoastra, pentru constatare sau apararea unui drept in instant sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

a) contestati exactitatea datelor – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

c) societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, iar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

d) v-ati opus din motive legate de situatia particulara in care va aflati impotriva prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Societatii, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Societatii, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Societate acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora.

Dreptul la opozitie

In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari. Intr-un asemenea caz Societatea nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Atunci cand prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, iar Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal in asemenea scopuri in nicio situatie.

Mai mult, in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel.

Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de catre societate inainte de retragerea consimtamantului.

Va puteti exercita oricand, oricare dintre drepturi, va puteti accesa si actualiza oricand datele sau obtine informatii suplimentare utilizand datele de contact din sectiunea Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitari referitoare la date cu caracter personal. Veti primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luam masuri cu privire la cererea care ne-a fost inaintata, veti fi informat, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Societatea nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Dreptul de a depune o plangere. In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

 

9. Necesitatea furnizarii datelor si consecintele neindeplinirii unei asemenea obligatii

Dupa cum a fost anterior mentionat, datele cu caracter personal sunt prelucrate numai in scopurile mentionate la punctele 4.1.1 - 4.1.7

Refuzul furnizarii datelor personale in mod corect si complet in vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate, poate impiedica „Pixellab Training Centre” sa isi exercite obligatiile contractuale si legale, fapt ce va duce la imposibilitatea dumneavoastra de a beneficia de serviciile noastre profesionale.

10. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si Societate;

b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica Societatii si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime sau

c) are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

In cazul in care veti fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veti avea de asemenea dreptul de a obtine interventia umana din partea Societatii, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta respectiva decizie.

11. Securitatea datelor cu caracter personal

„Pixellab Training Centre” utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Serverele pe care este gazduit site-ul sunt protejate de acces fizic si la distanta limitat, fiind instalate in incinte adecvate tehnic si din punct de vedere al securitatii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware si software utilizata de catre „Pixellab Training Centre” este periodic analizata din punct de vedere al securitatii.

Societatea va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate, in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Minori

„Pixellab Training Centre” prin website-ul www.pixellab.ro vinde produse si/sau servicii care sa fie cumparate de catre minori. „Pixellab Training Centre” poate vinde sau incasa contravaloarea unor produse/servicii destinate si achizitionate de catre minori.

 

Ultima actualizare 24.05.2018