Termeni și condiții de utilizare Pixellab.ro

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre Societate și dumneavoastră. Pentru orice comanda plasata pe site-ul pixellab.ro este obligatoriu sa va creati un cont si sa acceptati Termenii si conditiile siteului pixellab.ro la crearea contului

Site-ul www.pixellab.ro (denumit in continuare “Site-ul” ) este detinut de catre ILEAD INTERACTIVE S.R.L. cu sediul social în București, Sector 2, Str. Matei Voievod, nr. 116, CUI: 37904119, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/11409/2017, cont RO18INGB0000999907001562, deschis la ING BUCUREȘTI, reprezentată de Dl. Andrei Nistor, în calitate de administrator, denumită în continuare “Furnizor.

Utilizarea Site-ului

Pentru a putea accesa produsele și serviciile puse la dispoziție prin intermediul Site-ului, trebuie să vă creați un cont personal pe site. În acest scop, vă rugăm să utilizați butonul „Creeaza un cont” de pe pagina principală a site-ului și să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în vederea creării contului. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Contul poate fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoașteți doar dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Aveți obligația de a nu transmite datele dumneavoastră de autentificare în favoarea unei terțe persoane.

Poate să își creeze un cont pe site orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data creării contului. Nu permitem cu bună știință persoanelor sub vârsta de 18 ani crearea de Conturi care să permită accesul la site. Orice accesare a site-ului de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora.

Sunteți pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din cont prin utilizarea Site-ului.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a Site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.

Serviciile oferite

Furnizorul prestează servicii specifice educaționale precum:

1. Learning Paths

 • Graphic Designer

 • Front End Developer React

 • Digital Illustrator

 • 3D Modeler

 • UX/UI Designer

Cursurile indicate mai sus se vor desfasura live, online, fiind cursuri acreditate de catre organismele competente nationale din cadrul Ministerului Muncii (activitate prestata si facturata de catre ILEAD INTERACTIVE S.R.L.).

2. Cursuri online (inregistrate in format video)

Cursurile online sunt cursuri video inregistrare, neacreditate de catre catre organismele competente nationale din cadrul Ministerului Muncii, (activitate prestata si facturata de catre PIXELLAB ONLINE S.R.L.).

Durata Cursurilor

Durata cursurilor difera, in functie de curs. Detaliile cu privire la durata, frecventa si numarul sedintelor se vor comunica de catre Furnizor.

Pentru desfasurarea cursurilor este nevoie de un numar minim de participanti. In situatia in care nu se intruneste numarul de participanti, Furnizorul are dreptul sa renunte la curs, oricand – atat in timpul desfasurarii activitatii, cat si inainte, sau sa amane data de incepere a Cursului, sub conditia notificarii prealabile cu cel putin 2 (doua) zile lucratoare a participantului.

Executarea Serviciilor

Sedintele de predare aferente cursurilor se vor tine în sistem live online. Participantii vor primi detaliile necesare a lua parte la sedintele de predare.

Executia serviciilor este conditionata de Crearea contului de utilizatori– in conformitate cu indicatiile Furnizorului.

Pretul Serviciilor

Pretul fiecarui curs va fi comunicat utilizatorului, acesta fiind obligat la plata integrala sau partiala – in functie de situatie pentru a-si rezerva locul si pentru a deveni participant la cursul dorit.

Utilizatorul intelege si este de acord ca executarea serviciilor educationale sunt conditionate de plata pretului, in conformitate cu intelegerea dintre partilor.

Plata pretului se va efectua, in termenele stabilite in prealabil de Furnizor, prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • Prin transfer bancar, in contul indicat de Furnizor in factura fiscala;

 • Prin card bancar (debit/credit).

Toate sumele datorate de catre participant, precum si orice comisioane bancare aplicabile vor fi achitate si suportate de acesta cu respectarea termenelor de plata indicate de Furnizor, dar in niciun caz mai tarziu de 3 (trei) zile de la data receptionarii facturilor corespunzatoare transmise de Furnizor, sub sanctiunea anularii inscrierii participantului la curs.

Orice plata va fi considerata efectuata la data creditarii contului bancar al Furnizorului.

Daca orice sume datorate de participant raman in intregime sau partial neplatite chiar si dupa data scadentei, participantul va datora, si va plati la cererea Furnizorului penalitati de 0,1% (zero virgula unu la suta) aplicata asupra oricaror asemenea sume datorate pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data scadentei pana la plata integrala a acestora.

Conditii de returnare a pretului

Participantul (persoana fizica) are dreptul sa se retraga, conform prevederilor OUG nr. 34/2014, respectiv sa renunte la un serviciul prestat de Furnizor exclusiv in cazurile cursurilor Learning Path, in termen de 14 zile calendaristice de la efectuarea platii, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri, in conditiile stabilite de parti. In aceasta situatie participantul va informa via e-mail Furnizorul, la adresa [a se include], cu privire la intentia sa, comunicand datele referitoare la modalitatea de returnare a pretului (precum contul bancar si altele asemenea).

In cazul in care retragerea se face dupa termenul de 14 zile, pretul nu se returneaza, locurile la curs fiind limitate iar taxele reprezentand costurile pentru organizarea cursurilor, inclusiv onorariul formatorilor. Persoanele juridice nu beneficiaza de dreptul de retragere, decat in cazurile exprest stabilite de parti.

Obligatiile partilor

Furnizorul se obligă:

 • să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;

 • să presteze serviciile de predare curs, conform programului și programei comunicate prin intermediul Site-ului;

 • să asigure resursele umane si materialele de curs necesare desfășurării activității de formare profesională;

 • să asigure instructajul general;

 • să nu impună participantilor să participe la alte activități decât cele prevăzute în programul de formare profesională;

 • să respecte programul stabilit. Dacă, o ședință de curs se amână, se anulează sau se recuperează în altă zi, participantul trebuie anunțat cu minim 24 ore înainte.

Participantul se obligă să respecte următoarele:

 • sa efectueze plata pretului – in conformitate cu intelegerea partilor;

 • să participe la curs pe întreaga perioadă– in datele si la intervalele orare comunicate de Furnizor. Înregistrarea a mai mult 10% absenţe nemotivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului Participantului de a susţine examenul de absolvire. Absentele motivate sunt permise in limita unui procent de 25% si vor fi justificate de documente specifice (precum,: certificate medicale);

 • să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;

 • in situatia in care cursul se va desfasura fizic la o locatie indicata de Furnizor, să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;

 • in situatia in care cursul se va desfasura fizic la o locatie indicata de Furnizor, să respecte normele privind protecţia muncii.

 • Furnizorul nu poate pune la dispoziția Participantului aplicațiile software studiate la Curs. Achiziționarea acestora este obligația Beneficiarului/Participantului – conform intelegerii dintre acestia.

 • Sa nu comunice/divulge/vanda orice material de curs furnizat in timpul executarii serviciilor educationale, unor terte persoane.

Reprogramari si absente

Reprogramari

În cazul în care un participant nu poate sustine cursul în perioada aleasă la înscriere, acesta se obliga sa anunțe acest fapt prin email la adresa cursuri@pixellab.ro, cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de data de incepere a cursului, iar participantul va putea fi reprogramat la următoarea grupa sau la o grupă ulterioară aleasă de el, in functie de locurile disponibile. Pentru evitarea oricarui dubiu reprogramarea se va putea efectua doar in situatia in care imposibilitatea participarii este anuntata in termenul indicat mai sus, in sens contrar se va considera ca participantul a absentat de la curs. De asemenea, reprogramarea nu este o obligatie a Furnizorului, insa aceasta se va putea face in limita locurilor disponibile.

 • Dacă nu exista alte grupe de curs în același timp, Participantul va recupera din suportul de curs sau va fi programat la o grupa următoare.

 • Reprogramarea se poate face o singura data. În cazul în care oricare dintre Participanti nu onorează reprogramarea își pierd dreptul de a participa la Cursul fără rambursarea tarifului/Participant.

Absente

In situatia in care participantul nu participa la mai multe sedinte de curs (echivaland cu un procent de 10% din prezentele maxime – in cazuri nemotivate si 25% din prezentele maxime – in cazuri motivate) – fie ele programate initial sau reprogramate in conditiile amintite mai sus, Furnizorul are dreptul sa rezilieze contractual incheiat intre parti fara a fi necesara interventia instantei de judecata si parcurgerea oricarei alte proceduri prealabile, cu exceptia unei notificari via e-mail.

Participantul intelege ca prezenta la curs este de minim 90% (cazuri nemotivate) sau 75% (cazuri motivate) pentru obtinerea certificarilor aferente. Absenta participantilor va conduce la imposibilitatea Furnizorului de a elibera certificarea de absolvire a cursului.

Raspunderea Partilor

Pentru nerespectarea obligatiilor asumate, sau pentru executarea necorespunzătoare a acestora, partea vinovată răspunde potrivit legii.

Furnizorul nu poate fi tinut raspunzator pentru absenta participantului la sedintele de curs și aceasta nu naste nicio obligație din partea Furnizorului.

Furnizorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru situatia in care, din motive obiective nu poate sustine cursul in perioada stabilita, daca acesta anunta participantul cu cel putin 2 (doua) zile inainte de data de incepere (asa cum aceasta a fost stabilita) si comunica o noua data de incepere care nu va fi cu tarziu 2 saptamani de data de incepere stabilita initial.

In ipoteza in care, din motive imputabile Furnizorului cursul nu poate fi dus pana la final, participantul nu va putea solicita niciun fel de despagubiri.

Este strict interzisa comunicarea catre alte persoane a suportului de curs sau a altor materiale (imagini, text, video) pe care Furnizorul le pune la dispozitia Participantului. Divulgarea acestor informatii va antrena atat raspunderea Participantului pentru toate daunele directe si indirecte cauzate Furnizorului.

Confidentialitate

Toate Informatiile Confidentiale mentionate in prezentul articol si orice alte Informatii Confidentiale schimbate intre Parti in legatura executarea serviciilor, vor fi considerate confidentiale de catre partea care primeste aceste informatii („Partea Care Primeste Informatiile”), si nu vor fi divulgate de catre aceasta oricarui tert, decat in cazul in care partea care furnizeaza aceste informatii, date sau materiale („Partea Care Divulga Informatiile”) si-a dat acordul prealabil in legatura cu aceasta divulgare.„Informatiile Confidentiale" inseamna si includ in principal Informatiile Tehnice (dupa cum sunt definite mai jos) si in subsidiar alte informatii care apartin Partii Care Divulga Informatiile, confidentiale si/sau protejate, scrise sau verbale, cum ar fi idei, concepte, programe, date financiare, statistice, legate de angajati si/sau date tehnice etc., primite de Partea Care Primeste Informatiile de la Partea Care Divulga Informatiile sau la care Partea Care Primeste Informatiile obtine acces de la Partea Care Divulga Informatiile, si care se refera la activitatea, tehnologia, produsele, Partii Care Divulga Informatiile, incluzand toate exemplarele, extrasele, modificarile, traducerile, imbunatatirile, adaptarile si analizele tuturor celor de mai sus, indiferent daca sunt facute de Partea Care Primeste Informatiile sau in alt mod.

„Informatiile Tehnice” inseamna toate informatiile tehnice, incluzand, dar fara a se limita la, codul sursa, codul obiect, documentatia, manualele, know-how-ul tehnic, datele tehnice, datele privind performantele de functionare, specificatiile si alte informatii de natura tehnica, indiferent daca sunt sau nu incluse sau incorporate in documente operationale, manuale, suporturi si modele de curs.

Fara a aduce atingere celor de mai sus, Partea Care Primeste Informatiile poate divulga Informatiile Confidentiale unui tert fara acordul prealabil scris al Partii Care Divulga Informatiile, in masura in care aceste informatii:

 • sunt deja cunoscute de Partea Care Primeste Informatiile la data divulgarii, intr-o modalitate care sa nu constituie o incalcare a prezentului articol;

 • sunt deja cunoscute publicului sau devin cunoscute publicului in alta modalitate decat prin actiunea sau omisiunea Partii Care Primeste Informatiile;

 • sunt dezvoltate in mod independent de catre Partea Care Primeste Informatiile fara a utiliza vreo Informatie Confidentiala;

 • sunt dobandite in mod independent de la un tert, care nu este tinut de nicio obligatie legala cunoscuta de catre Partea Care Primeste Informatiile, care sa ii interzica aceasta divulgare; sau

 • divulgarea acestora este ceruta in baza oricarei legi, decret, regulament, norma sau ordin aplicabil al oricarei autoritati competente.