curs baze de date sql acreditat
 • Ore studiu: 72

 • Durata: 3 luni

 • Certificare: Ministerul Muncii

Programă curs Baze de Date SQL Oracle

1. Introducere în SQL

 • Tipuri de baze de date

 • Explicarea conceptelor și a particularităților unei baze de date relaționale

 • Ce este SQL?

 • Descărcare & instalare Oracle SQL Developer

 • Introducere în SQL Developer

 • Arhitectura unei baze de date relaționale

 • Tipuri de date în Oracle (Data types)

 • Constrângeri

 • Scurtă prezentare a tipurilor de comenzi în SQL (DML, DDL, DCL)

 • Prezentarea obiectelor și a tabelelor ce se vor folosi în cadrul cursului

 • Prezentarea conceptului de normalizare

2. Comanda SELECT

 • Sintaxa comenzii SELECT ( clauză, keyword, identificator)

 • Best practices pentru scrierea unui SELECT statement

 • Tabela DUAL

 • Operatorul de concatenare

 • Folosirea alias-urilor

 • Variabile de substituție

 • Ce înseamnă valoarea NULL?

 • Operatorul DISTINCT

3. Restricționarea și sortarea rezultatelor

 • Clauza WHERE

 • Operatori de comparare aritmetici

 • Alți operatori de comparare (BETWEEN, IN, LIKE, IS)

 • Operatori logici (AND, OR, NOT)

 • Prezentarea clauzei ORDER BY

 • Ordonarea rezultatelor unui SELECT

 • Operatorul FETCH FIRST

4. Funcții care se aplică pe rânduri

 • Ce este o funcție?

 • Funcții de tip text

 • Funcții numerice

 • Funcții de tip dată calendaristică

 • Funcții de conversie

 • Imbricarea mai multor funcții

 • Alte funcții

  5. Afișarea datelor din mai multe tabele

  • Recapitulare constraints (PK, FK, CK)

  • Definirea tipurilor de join (inner, outer)

  • Definirea noțiunii de produs cartezian

  • Inner join

  • Left outer join

  • Right outer join

  • Full outer join

  • Natural join

  • Self join

  6. Funcții agregate

  • Tipuri de funcții agregate

  • Clauza GROUP BY

  • Clauza HAVING

  • Interdicțiile clauzei GROUP BY

  • Greșeli frecvente în folosirea clauzei GROUP BY

   7. Set operators

   • Operatorii UNION și UNION ALL

   • Operatorul INTERSECT

   • Operatorul MINUS

   8. Manipularea datelor din cadrul unui tabel (DML)

   • Tranzacțiile din cadrul unei baze de date

   • INSERT statement

   • UPDATE statement

   • DELETE statement

   • MERGE statement

    9. Data Definition Language (DDL) în SQL

    • Crearea unui tabel

    • Ștergerea unui tabel

    • Schimbarea definiției unui tabel

    • Adăugarea sau stergerea de coloane din cadrul unui tabel

    10. Constrângeri

    • Constrângerea NOT NULL

    • Constrângerea UNIQUE

    • Constrângerea CHECK

    • Constrângerea Primary Key

    • Constrângerea Foreign Key

    11. Subinterogări (subqueries)

    • Când o subinterogare este necesară?

    • Single Row Subqueries

    • Multiple Row Subqueries

    12. Vederi (Views)

    • Ce este un view?

    • Avantajele view-urilor

    • Gestionarea view-urilor

    13. Alte obiecte din baza de date Oracle

    • Crearea/modificarea/ștergerea secvențelor

    • Crearea/modificarea/ștergerea sinonimelor

    14. Optimizarea interogărilor

    • Ce este un index?

    • Greșeli frecvente în interogarea bazelor de date mari

    • SQL Tunning

    • Cand NU este recomandată crearea indecșilor?

    15. Variabile PL/SQL

    • Ce este PL/SQL?

    • Ce sunt variabilele și de ce le folosim?

    • Naming rules & naming convensions

    • Declararea, inițializarea și utilizarea variabilelor

    • Utilizarea atributului % TYPE

    • Utilizarea bind variables

    16. Structuri de control

    • Ce sunt structurile de control?

    • Expresii CASE

    • Basic loops

    • While loops

    • For loops

    17. Funcții și proceduri stocate

    • Definirea și crearea procedurilor stocate (cu sau fară parametri)

    • Definirea funcțiilor (cu sau fară parametri)

    • Proceduri stocate vs funcții în SQL