Header banner MUST have an alt or title
 • Ore studiu: 120

 • Durata: 4 luni

 • Certificare: ANC / PIXELLAB

Cum se desfășoară acest learning path.

Learning path-ul de Graphic Designer va fi predat de Filip Octavian, urmat de Andrei Nistor, după cum urmează:

Filip Octavian

LUNI - MIERCURI - VINERI (toate cele 3 zile sunt obligatorii, nu la alegere)

PROGRAM: 18:00 - 21:00

(durata: 8 săptămâni / 72 ore de studiu)

Andrei Nistor

LUNI - MIERCURI (cele 2 zile sunt obligatorii, nu la alegere)

PROGRAM: 18:00 - 21:00

(durata: 8 săptămâni / 48 ore de studiu)

Adobe Photoshop

1. Introducere in Adobe Photoshop

 • Ce este Photoshop si la ce este folosit

 • Definitie Photoshop

 • Notiuni elementare / terminologie legata de raster, vector, bitmap, pixeli

 • Interfata programului (New File, Open, Recent Files)

2. Crearea de documente in Photoshop

 • Functia New File, Panoul New File

 • Setarile unui document. Web vs Print

 • Ce este rezolutia, valoarea optima a rezolutiei pentru web vs print

 • RGB vs CMYK, Moduri de culoare, Profiluri de culoare

 • Crearea unui document A4 Landscape

3. Navigarea intr-un document.

 • Interfata unui document (Menu Bar, Control Bar, Tool Bar, Document Bar Workspace, Zoom %)

 • Instrumentele de navigrare in document: Zoom Tool, Hand Tool, Rotate Tool.

 • Panourile modulare (Workspace). Crearea / Editarea unui workspace.

4. Layers si Panoul Layers

 • Ce este un layer. Tipuri de layere.

 • Panoul Layers

 • Functii legate de Layere (Creare, Eliminare, Selectare, Deselectare, Grupare, Degrupare, Blocare,Tipuri de blocari, Deblocare, Show / Hide, Duplicate, Filtrare dupa atribut, Filtrare dupa tip, Opacitate, Fill, Blending Modes)

 • Mutarea / copierea unui layer dintr-un document in altul

5. Transformarea layerelor (Free Transform)

 • Functia Free Transform vs Fast Free Transform

 • Functiile din meniul Free Transform (Scale, Rotate, Skew, Distort, Warp, Image Warp, Flip)

 • Scalarea proportionala vs scalarea disproportionata (stretched images)

 • Smart Object Resize vs Raster Layer Resize

 • Panoul Properties

 • Undo / Redo, Panoul History

6. Selectii (Marching Ants)

 • Ce este o selectie si ce face o selectie pe un layer

 • Functii: Select, Deselect, Inverse Selection, Feather, Select all (CTRL + A), Modify

 • Rectangular Marquee Tool, Eliptical Marquee Tool (Anti Alias)

 • Instrumente de selectie: Lasourile

 • Layer via Copy / Layer via Cut

 • Functia Merge Layers. Merge Visible

 • Insturmente de selectie rapida: Magic Wand, Quick Selection, Object Selection Tool

 • Pen Tool - selectii precise

 • Crop Tool vs Selectii

 • Align & Distribute layers, Chained Layers

 • Rulers, Guides, SmartGuides, Functia Snap. Crearea unui guideline (New Guide Layout)

 • Adjustments Filters / Smart Filters

7. Text-ul in Photoshop

 • Text Tool. Text Layer. Simple Text vs Paragraph Text

 • Character, Paragraph, Glyph Panels. Paragraph Style.

 • Convert to Shape. Convert To Path. Rasterize Type.

 • Type on a Path. Type inside a Path.

 • Install Fonts. Google Fonts. DaFont. Find Font.

 • Adobe Fonts.

8. Culori si obiecte in Photoshop

 • Color Editor, Color Picker

 • Terminologie / Parametri Culori (HSB, RGB, CMYK, #)

 • Panoul Color, Gradient, Swatches, Patterns

 • Crearea unui gradient cu Gradient Tool

 • Crearea unui Pattern

 • Adobe Color Wheel, Coolors.co

 • Ce sunt obiectele? Proprietati si atribute ale obiectelor

 • Fill, Stroke, Profil Stroke, Grosime Stroke

 • Instrumente de trasat obiecte

 • Tipuri de trasari. Shape Panel

 • Pen Tool cu Shape Mode

9. Brush-urile in Photoshop

 • Brush Tool, Profiluri de brush

 • Mixer Brush Tool

 • Brush Settings

 • Eraser Tool

 • Smudge Tool

10. Masti si layere de ajustare

 • Ce sunt mastile? Mecanica mastilor albe/negre

 • Selectia cu masti. Select and Mask.

 • Refine Edge Tool. Decupaje pe par.

 • Ce sunt layerele de ajustare?

 • Clipping Mask, Invert Mask

 • Layere de ajustare speciale (Gradient Map, Threshold, Posterize)

 • Highlights / Shadows. Histograma Curves.

 • Double Exposure

11. Photo Retouching

 • Spot Healing Brush Tool. Healing Brush Tool

 • Patch Tool / Content Aware Move Tool

 • Red Eye Tool

 • Clone Stamp Tool. Pattern Stamp Tool

 • Blending-ul pixelilor

 • Content Aware

 • Neural Filters.

 • Eliminarea marginilor albe (fringes) folosind Smudge Tool

12. Tehnici avansate de lucru

 • Smart Filters

 • Layer Style

 • SmartObject

 • Tipuri de blur. Tipuri de grain

 • Filter Gallery

 • Convert Layer Style

 • Liquify

 • Camera Raw Filter

13. Exportul din Photoshop

 • Tipuri de fisiere / extensii

 • Save/Save as

 • Save for Web Legacy

 • Quick export as PNG

Adobe Illustrator

1. Introducere in Adobe Illustrator

 • Ce este Illustrator si la ce este folosit

 • Definitie Illustrator

 • Notiuni elementare / terminologie legata de raster, vector, bitmap, pixeli

 • Interfata programului (New File, Open, Recent Files)

2. Crearea de documente in Illustrator

 • Functia New File, Panoul New File

 • Setarile unui document. Web vs Print (notiunea de Bleed)

 • Ce este rezolutia, valoarea optima a rezolutiei pentru web vs print

 • RGB vs CMYK, Moduri de culoare, Profiluri de culoare

 • Crearea unui document A4 Portrait

3. Navigarea intr-un document.

 • Interfata unui document (Menu Bar, Control Bar, Tool Bar, Document Bar Workspace, Zoom %)

 • Instrumentele de navigrare in document: Zoom Tool, Hand Tool, Rotate Tool.

 • Panourile modulare (Workspace). Crearea / Editarea unui workspace.

 • Artboards. Artboard Tool. Editarea unui document / artboard

4. Lucrul cu imagini in Illustrator

 • Importul de imagini in Illustrator

 • Imagini vs Linkuri. Panoul Links. Functia Embed

 • Functia Crop. Image Trace

 • Functia Place

 • Edit in Photoshop

5. Lucrul cu obiecte in Illustrator

 • Anatomia unui obiect. Tipuri de path-uri

 • Trasarea unui patrat. Selection Tool. Direct Selection Tool.

 • Selectia nodurilor. Corner Widget.

 • Fill & Stroke

 • Selectia multipla a obiectelor. Grupare, Degrupare, Blocare, Deblocare, Show, Hide

 • Rulers, Guides, SmartGuides, Functia Snap. Crearea unui guideline

 • Align and Distribute Objects

 • Transform Menu. Panoul Transform

 • Magic Wand Tool. Lasoo Tool. Select Similar Objects

 • Instrumente de trasat obiecte

 • Ierarhia obiectelor in panoul Layers. Ierarhia Layerelor

 • Pen Tool. Curvature Pen Tool.

 • Utilitatea panoului Properties.

6. Atributele unui obiect

 • Panoul Appearance. Modificarea atributelor unui obiect

 • Fill and Stroke Panel. Profiluri de Stroke. Width Tool.

 • Color Editor. Color Picker. Panoul Color. Panoul Swatches. Panoul Color Guide

 • Panoul Gradient. Crearea si editarea gradientilor. Freeform Gradient

 • Mesh Tool. Gradienti complecsi

 • Pattern Options. Crearea unui Pattern.

 • Panoul Transparency. Blend Modes

7. Tehnici avansate de lucru cu obiectele

 • Functia Expand.

 • Panoul Pathfinder. Crearea de obiecte complexe

 • Instrumentul Shapebuilder Tool. Crearea de obiecte complexe

 • Instrumentul Livepaint Bucket. Aplicarea de culori rapid

 • Instrumentul Blend Tool. Blend Options

8. Textul in Illustrator

 • Type Tool. Simple Text vs Paragraph Text

 • Panoul Character. Panoul Paragraph. Panoul Glyphs

 • Character Styles. Paragraph Styles

 • Instalarea unui font. Create Outlines

9. Brush-urile in Illustrator

 • Paintbrush Tool. Blob Brush Tool.

 • Panoul Brushes. Profiluri de brush.

 • Crearea profilurilor de brush.

 • Instrumente de taiat pathuri (Knife, Sccissors)

 • Instrumente de sters path-uri (Erasers Tool)

 • Functia Join.

10. Functii si instrumente avansate in Illustrator

 • Clipping Mask. Opacity Mask. Draw Inside

 • Meniul Effects. 3D Extrude & Bevel (Clasic). Expand Appearance

 • 3D Exstrude & Bevel (New).

 • Crearea unui donut 3D.

 • Crearea unui text isometric

 • Functia Offset Path.

 • Recolor Artworks. Global Swatches

 • Assign Profile. Change Color Mode

 • Alte functii din meniul View

11. Exportul din Illustrator

 • Exportul unui singur Artboard. Save for Web.

 • Exportul mai multor artboard-uri. Export for screens.

 • Export Selection. Mark for export

 • Functia Package

 • Pregatirea si verificarea unui document pentru print.

 • Importul vectorilor in Photoshop.

Adobe InDesign

1. Introducere InDesign

 • Ce este InDesign si la ce este folosit

 • Definitie InDesign

 • Notiuni elementare / terminologie legata de raster, vector, bitmap, pixeli

 • Interfata programului (New File, Open, Recent Files)

2. Crearea de documente in InDesign

 • Functia New File, Panoul New File

 • Setarile unui document. Web vs Print (Bleed, Margins, Slug)

 • Ce este rezolutia, valoarea optima a rezolutiei pentru web vs print

 • RGB vs CMYK, Moduri de culoare, Profiluri de culoare

 • Crearea unui document A4

3. Interfata generala a programului

 • Menus, Properties Panel, Tab Panel, Tool Bar

 • Workspace

 • Properties Panel

 • Control Panel

 • View Modes (Trim Preview)

4. Navigarea in document

 • Zoom Tool. Hand Tool.

 • Pasteboard (scalarea pasteboard-ului).

 • Functia Jump to page.

5. Lucrul cu pagini in Adobe InDesign.

 • Ce reprezinta o pagina in InDesign. Page vs Spread.

 • Panoul Pages. Crearea si editarea paginilor.

 • Page Tool. Modificarea layout-ului unei pagini.

 • Layers Panel.

 • Atributele de culoare ale paginilor. Rotirea unei pagini.

 • Parent Page. Utilitatea Parent Pages. None Parent.

 • Pages Menu. Selectia, stergerea, mutarea, inserarea paginilor.

 • Jump to Page.

 • Crearea si editarea unui Parent Page.

 • Crearea unei numerotari automate cu Type Tool si Parent Page. Special Marker.

 • Blocarea/Deblocarea elementelor de pe un Parent Page.

 • Hidden Characters.

6. Obiecte si imagini in InDesign

 • Interpretarea vectorilor si a obiectelor in InDesign (Introducere)

 • Atributele unui obiect

 • Instrumentele de trasat obiecte. Modalitati de trasare. Gridify Tool

 • Selection Tool. Direct Selection Tool. Manipularea unui obiect / Imagini

 • Pen Tool. Panoul Pathfinder.

 • Meniul Object

 • Imagini Embeded vs Links. Panoul Links

 • Importul de imagini. Setarile de import. Place Gun

 • Frame Tool vs Rectangle Frame Tool. Ce este un Clipping Mask

 • Contet Grabber Tool. Functia Hide Content Grabber

 • Frame Fitting Options (Imagini)

 • Transformarea imaginilor (scalare, rotire, crop)

 • Efecte aplicate pe o imagine. Overlay. Drop Shadow. Effects Menu

 • Layout Menu. Rulers, Guides si Allign.

 • Setari esentiale din meniul View (Presentation / Outline Mode, Rulers, Guides, Display Performance, Snap, Smart Guides)

 • Margini si Coloane aplicate local

 • Margini si Coloane aplicate pe Parent Page

 • Crearea unui layout din coloane (Image Layout)

 • Editarea layout-ului unui document.

 • Effective PPI & Image Resolution

 • Crearea unui digital letter-recipe (reteta de tort spread layout)

7. Atributele obiectelor in Adobe InDesign

 • Modificarea valorilor de Fill & Stroke.

 • Panoul Stroke

 • Notiuni de baza legate de culori. Terminologie legata de culori

 • Color, Swatches, Gradient

 • Crearea, editarea si salvarea unei palete de culori. Advanced options Swatches Panel

 • Color Picker Tool.

 • Color Theme Tool.

 • Black vs Registration. Valoarea de negru optima pentru text.

 • Spot Colors vs Process Color

 • Proof Colors

 • Formatarea containerelor vs Formatarea textului.

8. Text si Tabele

 • Instrumentul Type Tool. Ce este un text de tip paragraf in InDesign

 • Crearea unui dummy text (lorem ipsum). Editarea unui container cu text

 • Panoul Character, Panoul Paragraph, Panoul Glyphs

 • Modificarea rapida a proprietatilor unui text folosind Control Bar / Properties Panel (CTRL+SHIFT+7)

 • Drop Caps and Letters

 • Bullet List, Numbered List

 • Crearea coloanelor de text. Setarile coloanelor de text (Span +Split)

 • Keep Options

 • Setari locale legate de text (burger menu) (Justification, Hyphenation etc)

 • Anchored Objects

 • Conditional Text

 • Linkuirea paragrafelor. Fluid Text Layout. Smart Text Reflow

 • Border and Shading. Stilizarea containerelor cu text

 • Special Characters. Break Characters. Hidden Characters

 • Importul unui text dintr-un document Word. Setari de import.

 • Functia Find and Replace (Eliminarea de double spaces / returns)

 • Text Frame Options. Frame Fittings Options (Text & Objects)

 • Text Wrap

 • Paragraph Styles. Characters Styles

 • Tabele. Meniul Table. Cell Style

 • Crearea si editarea unui tabel. Table Strokes

 • Resurse fonturi. Cum instalam un font. Safe Printing. Erori legate de text in InDesign. Resolve Missing Fonts

9. Tehnici avansate in InDesign.

 • Text Wrap using Alpha Channel / Pen Tool

 • Functia Gridify pentru obiecte si imagini

 • Gradient Feather Tool

 • Smart Text Reflow (long documents)

 • Setari avansate ale panoului Character Style

 • Atribute avansate ale panoului Paragraph Style

 • Nest Style

 • Next Style

 • Grep Style

 • Mapping Style

 • Data Merge, tabele preluate din excel

 • Find and Replace (Object, Color)

10. Print PDFs vs Interactive PDFs. Prezentari in InDesign

 • Diferenta dintre un PDF interactiv si un PDF de print (butoane)

 • Cum cream un buton interactiv (return to ToC)

 • Cum cream un ToC interactiv (Go To Page / Chapter)

 • Tranzitii ale paginilor

 • Crearea de QR Codes

 • Publish Online vs Export for Comments

11. Exportul in InDesign

 • Tipuri de export. Tipuri de extensii si fisiere

 • Exportul mai multor pagini

 • Exportul rapid si individual al unei pagini

 • Export sub forma de JPG

 • Export to PDF cu setari potrivite de print

 • Proprietati avansate ale exportului pentru print (Bleed, Registration Marks, Crop Marks etc)

 • Pregatirea si verificarea documentului de print PDF

 • Adobe Acrobat (Bonus) - Booklet

Advanced Graphic Design

1. Principii si reguli in graphic design

 • Ierarhie vizuala. Ce inseamna ierarhia vizuala si cum obtinem o ierarhizare corecta a elementelor.

 • Contrastul in Graphic Design. Contrastul prin marime, culoare, forme, scalare. Contrastul prin fonturi.

 • Culoarea in Graphic Design. Semantica culorii.

 • Pattern-uri de citire. Z pattern, Zig-zag pattern, Golden triangle pattern, F pattern, Layer-cake pattern, pattern-ul zonelor predominante.

 • Scalarea in ierarhia vizuala, Scalarea ca tool semantic.

 • Repetiție, Ritm, Miscare

 • Echilibru, Unitate si coerenta vizuala.

 • Accentuare

 • Spațiul in graphic design. Managementul spatiului. Spatiul pozitiv vs Spatiul negativ.

 • Aliniere și Griduri

2. Legile Gestalt in perceptia vizuala

 • Gestaltism vs Asociationism si Structuralism

 • Principiul Proximitatii

 • Principiul similarității

 • Legea inchiderii

 • Pricipiul Continuitatii

 • Principiul Conexiunii

 • Law of Common Fate

 • Principiul forma/fond

 • Principiul punctului de focus

 • Legea organizării celei mai simple

 • Proprietăți ale Percepției Vizuale care stau la baza Principiilor Gestalt

 • Percepția progresivă

 • Reificarea

 • Multistabilitatea

 • Invarianța

3. Teoria culorii

 • Ce este culoarea

 • Culori primare

 • Culori secundare

 • Culori tertiare

 • Amestecuri Aditive vs Amestecuri Substractive

 • Modelele RGB vs RYB vs CMY

 • Proprietățile culorilor

 • HUE in spectrul vizibil

 • SATURATIA

 • LUMINOZITATEA

 • NUANȚA

 • SHADE

 • TONUL

 • Roata culorilor

 • Armonia Culorilor

 • Culorile complementare

 • Culorile complementare impartite

 • Culorile complementare duble

 • Culorile analogice

 • Triada cromatica

 • Culorile monocromatice / monocrome

 • Semnificația culorii

 • Reguli pentru construirea unei palete de culori

4. TYPOGRAPHY (fonturi si familii de fonturi)

 • Arta și știința literelor

 • Typefaces vs Font

 • Clasificarea de TYPEFACES

 • Anatomia tipului de caractere

 • Baseline, Înălțimea X, Înălțimea majusculei, Ascendenți și descendenți, Greutatea (Weight), Spațierea literelor, Grila de 4 si 6 pixeli, Kerning, Tracking, Leading

 • Alinieri si spatieri text si paragraf de text

 • Ierarhizare prin fonturi

 • Imperecheri si asocieri de fonturi

 • Lizibilitate vs Readability

 • Întrebări de luat în considerare înainte de a alege un font

 • Glosar de termeni cu explicatii.

5. Elemente in Graphic Design

 • Forme

 • Imagini

 • Ilustratii

 • Simboluri si iconite

 • Fundaluri

 • Grafice, infografice si vizualizarea datelor

6. Arta Compoziției

 • Spațiul grafic și proprietățile sale

 • Principii de compoziție: Echilibrul, Contrastul, Tensiunea, Direcția, Dominanța, Proporția, Ritmul, Unitatea vizuală, Mișcarea

 • Teorii si tehnici de compoziție: Spirala lui Fibonacci / proporția de aur, Regula treimilor, Spațiul pozitiv și negativ.

 • Tehnici de activare a spațiului alb

 • Formă și fond

 • Echilibrul vizual: Echilibrul simetric, Echilibrul asimetric, Echilibrul radial, Echilibrul mozaic

 • Simetrie vs. Asimetrie: Simetria bilaterală, Simetria radială, Simetria de translație

 • Compoziție cu ajutorul GRID-urilor: Ce este un grid, Aplicarea unui grid, Părți ale unui grid, Clasificarea Grid-urilor

7. Procesul creativ

 • Design Brief - Briefing

 • Ce este mai exact un BRIEF?

 • Întrebări la care răspunde un brief.

 • Debriefing.

 • Generatoare de idei, Brainstorming, Tehnici si Frameworks

 • Mindmaping.

8. Designul de logo

 • Definitie - lstorie

 • Tipuri de logo

 • Ce trebuie sa ai in vedere cand creezi un logo

 • 5 reguli definitorii pentru constructia unui logo corect

 • Proportiile in designul de logo

 • Cromatica si scheme de culoare

 • Reguli in executia unui logo

 • Aplicatii practice

9. Tiparul OFFSET si pregatirea pentru tipar

 • Scurta istorie a tiparului.

 • Tiparul offset, particularitati si diferente,

 • Punctul de raster

 • Valoarea dpi vs ppi

 • Valoarea lpi

 • Procesul de tipar offset

 • Filmul tipografic vs CTP

 • Masina de tipar, grupuri de culoare. Tipar offset plan vs tipar offset rotativ.

 • Separatia de culoare.

 • Textul in tiparul offset

 • Culori speciale.

 • Pregatirea fisierelor pentru tiparul offset

10. Tiparul DIGITAL

 • Caracteristici speciale.

 • Avantajele si dezavantajele tiparului digital.

 • Rezolutia in tiparul digital.

 • Pregatirea fisierelor pentru tipar digital.

11. Tiparul flexografic

 • Caracteristici specifice tiparului flexografic.

 • Avantaje si dezavantaje

 • Prezentarea procesului de tipar flexografic.

12. Print Design

 • Stationery: carte vizita, foaie cu antet, ecuson, plic, mapa.

 • Pliant trifold, Leaflet

 • Brosura/Catalog de prezentare

13. Outdoor / Indoor

 • Rollup

 • Billboard

 • Branding masina

Adobe XD

14. Invatarea tehnica a programului Adobe XD

 • Diferente dintre User Interface si User Experience

 • Prezentarea programului

 • Wireframing-ul unui proiect

 • Coloane si Griduri

 • Meniuri si instrumente

 • Textul in Adobe XD

 • Sistemul de layere

 • Lucrul cu artboard-uri

 • Lucrul cu librarii de elemente (Assets)

 • Componente

 • Plugin-uri in Adobe XD

 • Prototyping in Adobe XD

 • Animatii de elemente

 • Sharing si colaborare

15. Design pentru Digital

 • Website pentru desktop si mobile

 • Newsletter mai multe formate

 • Set de bannere

 • Pagini social media (linkedin, instagram, facebook)

 • CV interactiv

 • Portofoliu interactiv