Header banner MUST have an alt or title
 • Ore studiu: 96

 • Durata: 4 luni

 • Certificare: Ministerul Muncii

Programa curs Java Developer

1. Introducere în programare

 • Introducere in programare

 • Pseudocod

 • Diagrame de flow

 • Tipuri de date - tipuri primitive

2. Intro to Java & Git

 • Introducere in Java. Prezentare generala. JVM, JDK, JRE, java, javac

 • Prezentare tooluri: IntelliJ, Git, terminal

 • Terminal basics

 • Sisteme de versionare. Git

3. Aplicatii Java

 • Structura unei aplicatii Java

 • Instrucțiuni și operatori

 • Variabile

 • Input / Output

 • Coding style

 • Java doc

 • Comentarii

4. Programare procedurala

 • Instrucțiuni decizionale: if, switch

 • Instrucțiuni pentru execuție repetitivă: do-while, while, for

 • Break, continue

5. Șiruri de caractere

 • Șiruri de caractere

 • Operații pe șiruri de caractere

 • Stringbuilder, stringbuffer

 • Enums

 • Funcții

 • Scop

6. Structuri de date

 • Structuri de date

 • Arrays. 1D / 2D

 • List

 • Map

 • Set

 • Queue

 • Iteratori

7. Introducere în algoritmi și depanare

 • Sortare, comparatori. Comparable vs Comparato

 • Algoritmi de baza: cautare, sortare, altele

 • Debugging

8. Recursivitate

 • Clasa Random, Math

 • Date & Time

 • Recursivitate

9. Introducere în programare orientată pe obiecte

 • Introducere in OOP (programare orientata pe obiecte)

 • Compozitie, agregare, associere

 • Clase, obiecte

 • Pachete

 • Encapsulare

10. Întroducere în programare orientată pe obiecte

 • Modificatori de acces

 • Transfer prin valoare, transfer prin referinta

 • Constructori. No-args constructor, constructor overloading

 • Supraincarcarea metodelor

 • Clase generice

 • Metode generice

11. Moșternire și polymorphism

 • Mostenire

 • Clase abstracte, interfete

 • Polymorphism

 • UML

12. Exceptii, clase incuibate si alte concepte POO

 • Clase incuibate

 • Cast implicit vs explicit

 • Suprascierea metodelor

 • Exceptii: checked, unchecked, try-catch, finally, stacktraces

13. Testare unitara si calitate software

 • Teste unitare

 • Code coverage

 • Code quality

14. Java 8: Lambdas & streams

 • Expresii lambda

 • Interfete functionale

 • Streamuri

15. Sistemul de fisiere / IO

 • Fluxuri pe octeti

 • Fluxuri pe caractere

 • Citire din fisier

 • Serializare / deserializare

16. Multi-Threading (fire de executie)

 • Multi-threading

 • Sincronizare, semafoare

 • Probleme ce pot aparea in aplicatii multi threaded. Deadlocks, Livelocks, Race condition

17. Introducere in baze de date si SQL

 • Introducere in baze de date

 • Introducere in SQL. Query-uri basic

 • JDBC

18. Biblioteci Java

 • Maven

 • Gestionarea dependintelor

 • Biblioteci externe

19. Design patterns

 • Singleton

 • Factory

 • Strategy

 • Builder

 • Observer

20. Introducere in Spring Boot

 • Introducere in Spring Boot

 • Autowired. Dependency Injection

 • Configurari, Servicii

 • Profiles

21. Aplicatii web

 • Crearea de aplicatii web

 • Http methods: get, post, put delete

 • Prezentare Postman

22. Spring security

 • Logging

 • Spring security

 • Authentication vs authorization

 • Roles

 • Debugging

23. “Advanced” Spring Boot modules

 • Spring actuator

 • Async processing

 • Scheduling

 • Caching

24. Containerizare / Docker

 • Containerizare

 • Introducere in docker

 • Docker-compose

25. Practică

 • Recapitulare

 • Code review

 • Exercitii

 • Q&A

 • Projects overview & presentation

 • Interview preparation