Header banner MUST have an alt or title

Aici găsești informații despre examene

În ce constă examinarea?

Examenul este alcătuit din 2 părți distincte: o parte teoretică (un set de întrebări tip grilă din programa studiată) și o parte practică. Aceasta din urmă este formată din temele realizate pe parcursul lunilor de training și proiectul final, care este cel mai grăitor și înglobează rezultatul tuturor eforturilor tale.

În funcție de learning path-ul ales, proiectul final se va stabili în timpul cursului împreună cu trainerul.

În ce condiții pot da examen?

Examenul se susține doar după finalizarea unui learning path. Cursurile înregistrate nu beneficiază de acreditare A.N.C.

Pentru a putea intra în examen, este nevoie să ai minimum 18 ani împliniți și studiile medii (liceale) terminate - diploma de bacalaureat/diploma de absolvire 12 clase plus certificat de competente digitale.

Înregistrarea a mai mult 10% absenţe nemotivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului de a susţine examenul de absolvire.

Cum voi afla când e următorul examen și ce documente trebuie să trimit pentru înscriere?

Toți cursanții eligibili vor fi înștiințați pe mail cu aprox. o lună înainte de data oficială a susținerii examenului, astfel încât să aibă timp suficient pentru pregătirea documentației și finalizarea temelor.

Documentele aferente înscrierii la examen se vor trimite la adresa examene@pixellab.ro, după cum urmează:

  • Copie buletin/act identitate;

  • Copie certificat naștere;

  • Copie diplomă studii: diploma de bacalaureat sau diploma de licență/master, dacă există. În cazul în care nu ți-ai primit încă diploma de balacaureat/licență, poți trimite o adeverință care atestă absolvirea respectivei instituții de învățământ.

  • Copie certificat de competente digitale;

  • Copie certificat căsătorie (daca este cazul).

Proiectul final și temele din timpul cursului se vor urca pe Google Classroom & Drive, în timpul și la finalizarea learning path-ului. Taxa de examinare este de 100 lei.

Ce fac dacă nu pot ajunge la examen imediat după finalizarea learning path-ului?

Simplu: soliciți o reprogramare la examenul următor și revenim noi cu o notificare în momentul în care acesta va fi stabilit. :)

Cum îmi aflu nota?

Nota finală se calculează ca media aritmetică dintre punctajul obținut la testul grilă din timpul examinării și punctajul acordat proiectului final de câtre comisie și trainer. Rezultatele se vor comunica pe mail în cel mult o săptămână de la data examinării.

Pot să dau din nou examen dacă pic?

De ce să mințim – notele mici sunt rare, iar repetenția nu ne e familiară. Ne asigurăm că ești pregătit cu o ședință specială de curs (recapitulare finală) ținută cu o săptămână înainte de examen, ca să te prezinți relaxat și cu toată încrederea că vei fi premiant.

Ce diplomă voi obține? La ce îmi va folosi?

Diploma obținută este un Certificat de absolvire și îți poate servi pentru deschiderea unui PFA (persoană fizică autorizată) sau chiar la angajare. Acesta atestă nivelul tău de pregătire în sectorul ales.